Μεταφορές γενικές...

Μεταφορές ειδικές...

Άλλες υπηρεσίες...

m Οδικές με φορτηγά

m Μεταφορές με τρένο

m Με containers οδικώς και ακτοπλοϊκώς

m  Μεταφορές επικινδύνων φορτίων όπως πολεμικό υλικό, πυρομαχικά, όπλα, φυσίγγια, πυροτεχνήματα κτλ. σύμφωνα με τους κανονισμούς

     ADR RID IMO IATA  (εκτός class 7)

m Μεταφορές φορτίων με μεγάλο όγκο και βάρος

Εκτός από την εκτέλεση των μεταφορών αναλαμβάνουμε την φροντίδα για όλες τις απαραίτητες διοικητικές μέριμνες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων, των αδειών διέλευσης, των συνοδειών ασφάλειας όταν απαιτούνται καθώς και ότι άλλο είναι απαραίτητο.

Φροντίζουμε να τηρούνται  οι νόμοι, καθώς  επίσης  και όσα ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί.

m Εκφόρτωση και έλεγχος εμπορευμάτων

m Αποθηκεύσεις

m Διανομές και περισυλλογές

m Τελωνειακές διατυπώσεις – εκτελωνισμοί

m Ασφάλειες